ชุดโต๊ะอาหาร มิ้นสค์ 4 ที่นั่ง

รหัสสินค้า : มิ้นสค์ 4 ที่นั่ง

ราคา

6,900.00 ฿


9,867.00 ฿

 (-30%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 6,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุดโต๊ะอาหาร มิ้นสค์ 4 ที่นั่ง

ขาโต๊ะ ขนาด 1200 x 700

กระจกโต๊ะอาหาร มิ้นสค์ ขนาด 75 x 120

เก้าอี้ มิ้นสค์ 5580A