• ตู้บานเปิดมือจับบิด (มอก.)
  6,660.00 ฿
  8,330.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เก็บหนังสือ / เเฟ้ม
  3,790.00 ฿
  4,740.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เก็บหนังสือ / เเฟ้ม
  2,450.00 ฿
  3,070.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เก็บเเฟ้ม 40 ช่อง
  4,350.00 ฿
  5,440.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เก็บเเฟ้ม 20 ช่อง
  2,730.00 ฿
  3,420.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ft.
  7,160.00 ฿
  8,950.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ft.
  7,290.00 ฿
  9,120.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 4 ft.
  7,640.00 ฿
  9,550.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 4 ft.
  7,920.00 ฿
  9,900.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ 2 บานกระจกเปิด
  5,210.00 ฿
  6,520.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 3 ft. มีลิ้นชักกลาง
  7,010.00 ฿
  8,770.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 3 ft.
  5,960.00 ฿
  7,450.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 3 ft.
  6,100.00 ฿
  7,630.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รวม 3 ft. 1 บาน 4 ลิ้นชัก
  4,440.00 ฿
  5,550.00 ฿  (-20%)
 • ขารองตู้บานเลื่อน 5 ft.
  560.00 ฿
  700.00 ฿  (-20%)
 • ขารองตู้บานเลื่อน 4 ft.
  500.00 ฿
  630.00 ฿  (-21%)
 • ขารองตู้บานเลื่อน 3 ft.
  460.00 ฿
  580.00 ฿  (-21%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ft.
  3,720.00 ฿
  4,650.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ft.
  3,000.00 ฿
  3,770.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก
  4,000.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-20%)
 • โต๊ะเหล็ก 3.5 ft. ลิ้นชักวาง Keybroad
  4,490.00 ฿
  5,620.00 ฿  (-20%)
 • โต๊ะเสริมข้าง TCN-75
  3,130.00 ฿
  3,920.00 ฿  (-20%)
 • โต๊ะเสริมข้าง TCN-65
  3,120.00 ฿
  3,920.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ft.
  4,320.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-20%)