• ตู้บานเปิดมือจับบิด (มอก.)
  6,660.00 ฿
  8,330.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เก็บหนังสือ / เเฟ้ม
  5,100.00 ฿
  6,390.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เก็บหนังสือ / เเฟ้ม
  3,560.00 ฿
  4,450.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เก็บเเฟ้ม 40 ช่อง
  5,700.00 ฿
  7,140.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เก็บเเฟ้ม 20 ช่อง
  3,390.00 ฿
  4,240.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ft.
  8,480.00 ฿
  10,600.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ft.
  8,690.00 ฿
  10,800.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 4 ft.
  9,500.00 ฿
  11,800.00 ฿  (-19%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 4 ft.
  9,690.00 ฿
  12,080.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ 2 บานกระจกเปิด
  6,390.00 ฿
  7,990.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 3 ft. มีลิ้นชักกลาง
  8,880.00 ฿
  11,100.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 3 ft.
  7,350.00 ฿
  9,190.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนผสม 3 ft.
  7,500.00 ฿
  9,400.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รวม 3 ft. 1 บาน 4 ลิ้นชัก
  5,540.00 ฿
  6,925.00 ฿  (-20%)
 • ขารองตู้บานเลื่อน 5 ft.
  720.00 ฿
  900.00 ฿  (-20%)
 • ขารองตู้บานเลื่อน 4 ft.
  680.00 ฿
  850.00 ฿  (-20%)
 • ขารองตู้บานเลื่อน 3 ft.
  560.00 ฿
  700.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ft.
  4,460.00 ฿
  5,580.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ft.
  3,600.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก
  4,900.00 ฿
  6,150.00 ฿  (-20%)
 • โต๊ะเหล็ก 3.5 ft. ลิ้นชักวาง Keybroad
  4,490.00 ฿
  5,620.00 ฿  (-20%)
 • โต๊ะเสริมข้าง TCN-75
  3,130.00 ฿
  3,920.00 ฿  (-20%)
 • โต๊ะเสริมข้าง TCN-65
  3,120.00 ฿
  3,920.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ft.
  5,360.00 ฿
  6,700.00 ฿  (-20%)