• ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ft.
  3,000.00 ฿
  3,770.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ft.
  3,720.00 ฿
  4,650.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานกระจก 5 ft.
  4,560.00 ฿
  5,700.00 ฿  (-20%)
 • ขารองตู้บานเลื่อน 3 ft.
  460.00 ฿
  580.00 ฿  (-21%)
 • ขารองตู้บานเลื่อน 4 ft.
  500.00 ฿
  630.00 ฿  (-21%)
 • ขารองตู้บานเลื่อน 5 ft.
  560.00 ฿
  700.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก
  2,890.00 ฿
  3,620.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก
  4,000.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ft.
  2,880.00 ฿
  3,600.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ft.
  3,530.00 ฿
  4,420.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ft.
  4,320.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก
  2,850.00 ฿
  3,560.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก
  3,530.00 ฿
  4,420.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก
  4,420.00 ฿
  5,525.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง
  5,550.00 ฿
  6,930.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ 2 บานเปิด มือจับบิด
  4,720.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ 2 บานเปิด มือจับฝัง
  4,860.00 ฿
  6,075.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจกทรงกลาง
  4,200.00 ฿
  5,260.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบทรงสูง
  5,480.00 ฿
  6,850.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบทรงกลาง
  4,000.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รวม 3 ft. 1 บาน 4 ลิ้นชัก
  4,440.00 ฿
  5,550.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ 3 ft. 1 บาน 6 ลิ้นชัก
  4,880.00 ฿
  6,100.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ 4 ft. 1 บาน 6 ลิ้นชัก
  5,600.00 ฿
  7,030.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ 4 ft. 1 บาน 4 ลิ้นชัก
  5,180.00 ฿
  6,480.00 ฿  (-20%)